woningbouw:

U hebt het voornemen uw woning nieuw te bouwen of te verbouwen . Elke nieuwbouw of verbouwing  is anders doordat opdrachtgevers verschillen.  Voordat begonnen wordt aan uw ontwerp moet gekeken worden of uw wensen mogelijk zijn in het geldende bestemmingsplan.

Heeft u zelf een duidelijk beeld hoe u de plannen uitgewerkt wilt hebben of weet u niet precies hoe u de verbouwing of nieuwbouw moet aanpakken, voor beide situaties kunt u bij ons terecht.

Een gebouw heeft een binnenzijde en een buitenzijde. De binnenzijde is gericht op het gebruik en de praktische kant. Hoe haal ik het maximale woongenot uit zo min mogelijk vierkante meters. Door looplijnen zo veel mogelijk te beperken wordt meer ruimte gemaakt voor verblijfsgebieden.

Bij de buitenzijde zijn de uitstraling en het gebruik van materialen belangrijk. Verhoudingen, details, kleurstelling en materiaalgebruik bepalen de uitstraling van uw gebouw.

de ontwerpfase in het kort:
Uw bouwwensen zullen na het eerste gesprek vertaald worden in een schetsontwerp.  Deze zal uitvoerig met u worden doorgenomen waarbij ook kleurstelling en materiaalgebruik worden overlegd.

Nadat de uitgangspunten akkoord zijn bevonden kan het definitieve ontwerp uitgewerkt worden en de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Vervolgens kunnen wij de werkzaamheden voor u uitbesteden eventueel in combinatie met een werk- of  besteksomschrijving.


de energieneutrale woning:
Wij zijn een groot pleitbezorger voor energieneutraal wonen en leven. Naar de toekomst gezien kan de energievoorziening een probleem worden. Japan worstelt nog steeds met de gevolgen van de nucleaire ramp. De hele Japanse samenleving is ontwricht. Zoals het er nu naar uitziet wordt kernenergie in Duitsland op termijn afgeschaft. De fossiele brandstoffen zijn eindig. Redenen genoeg om het heft in eigen hand te nemen.

Woningen kunnen tegenwoordig energieneutraal gebouwd worden. Dit wil zeggen dat de energie die de woning levert gelijk is aan de energie die u verbruikt. U koopt dus uw toekomstige energieverbruik eenmalig af door extra te investeren in uw woning. Voorbeelden zijn: naar het zuiden gerichte serre; kleine glasopeningen in de noordgevel; groot dakoppervlak op het zuiden t.b.v. zonnepanelen; warmtepompen; het zonnehuis concept; hoge isolatie van de buitenschil; etc.

Doordat de extra investering wordt verwerkt in de bouwkosten van uw woning is deze aftrekbaar en betaalt de overheid mee aan uw energievoorziening! U kunt het benodigde oppervlak van de zonnepanelen ook verruimen om op deze wijze uw elektrische auto van stroom te voorzien. Telt u maar eens bij elkaar op welke bedragen u maandelijks uitgeeft aan stroom, gas, elektriciteit en brandstof voor uw auto! Kijk eens welk hypotheekbedrag deze maandelijkse uitgaven vertegenwoordigen en bedenk vervolgens dat de energiekosten in de toekomst alleen maar gaan toenemen.

Bent u van plan uw eigen energievoorziening te creëren en uw woning toekomstbestendig te ontwerpen, neem dan contact met ons opvertrouwd  efficiŽnt
betaalbaar compleet
tel:    0546-760366
mob: 06-30020206
correspondentieadres:
Dikkensweg 6
7641 CC Wierden
e-mail: info@bouwburojosbloemendal.nl
website: www.bouwburojosbloemendal.nl
ontwerpen   -   calculeren   -   bouwmanagement   -   EPC   -  vuurbelasting   -   risk management
omgevingsvergunning - bouwvergunning  - bestemmingsplan - milieuvergunning  - ontruimingsplan
agrarische sector  -  stallenbouw overijssel  -  vereniging van eigenaren  -  VVE  -  retail
woningbouw  -  authentieke houten schuren  -  overijssel
correspondentieadres:
Dikkensweg 6
7641 CC Wierden
tel:    0546-760366
mob: 06-30020206
e-mail: info@bouwburojosbloemendal.nl
website: www.bouwburojosbloemendal.nl
ontwerpen   -   calculeren   -   bouwmanagement   -   EPC   -  vuurbelasting   -   risk management omgevingsvergunning - bouwvergunning  -  bestemmingsplan  -  milieuvergunning  -  ontruimingsplan agrarische sector  -  stallenbouw overijssel  -  vereniging van eigenaren  -  VVE  -  retail woningbouw  -  authentieke houten schuren  -  overijssel
tel:    0546-760366
mob: 06-30020206
correspondentieadres:
Dikkensweg 6
7641 CC Wierden
e-mail: info@bouwburojosbloemendal.nl
website: www.bouwburojosbloemendal.nl
ontwerpen   -   calculeren   -   bouwmanagement   -   EPC  -   vuurbelasting   -   risk management   -   omgevingsvergunning - bouwvergunning  - bestemmingsplan - milieuvergunning  - ontruimingsplan agrarische sector  -  stallenbouw overijssel  -  vereniging van eigenaren  -  VVE  -  retail woningbouw  -  authentieke houten schuren  -  overijssel
tel:    0546-760366
mob: 06-30020206
correspondentieadres:
Dikkensweg 6
7641 CC Wierden
e-mail: info@bouwburojosbloemendal.nl
website: www.bouwburojosbloemendal.nl
ontwerpen   -   calculeren   -   bouwmanagement   -   EPC   -  vuurbelasting   -   risk management
omgevingsvergunning - bouwvergunning  - bestemmingsplan - milieuvergunning  - ontruimingsplan
agrarische sector  -  stallenbouw overijssel  -  vereniging van eigenaren  -  VVE  -  retail
woningbouw  -  authentieke houten schuren  -  overijssel